5. kutnohorský kulatý stůl

Ve čtvrtek 6. 6. proběhl 5. kutnohorský kulatý stůl, tentokrát na téma Kutná Hora husitská. Termín nebyl zvolen náhodně, jednalo se totiž o „předvečer“ bitvy u Malešova, od které letos uplynulo již 600 let. K příležitosti tohoto výročí probíhá v našem muzeu také stejnojmenná výstava Kutná Hora husitská. Čtvrteční program byl opravdu bohatý, účastníky čekalo celkem 8 přednášek věnujících se tomuto období z různých úhlů pohledu, na své si tak přišli milovníci zbraní, umění i historie. Děkujeme za spolupráci Státnímu oblastnímu archivu v Praze – Státnímu okresnímu archivu v Kutné Hoře, MAS Lípa pro venkov z.s. a v neposlední řadě všem přednášejícím!