Archeologie

Podsbírka Archeologie dokumentuje z převážné části vývoj osídlení na kutnohorském okrese.

Její nejstarší část vznikala na konci 19.století za působení archeologického sboru Vocel. Od 50. let 20. století byla sbírka systematicky doplňována sběry a výzkumy pracovníků muzea.

Podsbírka zahrnuje předměty dokumentující osídlení Kutnohorska od paleolitu po renesanci. Obsahuje kamennou industrii, keramiku, osteologický materiál, sklo, kovy a vzácně předměty z kůže a dřeva. Součástí je i antropologický materiál. Podsbírka je signaturami členěna na pravěkou (P) a středověkou část (K2 a K). Středověké sklo je označeno signaturou R1 a kachle signaturou K1.