Možné ohrožení památek z důvodu poddolování historického jádra města

V pondělí 25. 4. 2022 se na Hrádku konala přednáška RNDr. Jany Králové, geoložky Českého muzea stříbra, na téma Možné ohrožení památek z důvodu poddolování historického jádra města. Posluchači byli seznámeni se základními rysy horninového podloží na území městské památkové rezervace a se způsobem středověké těžby v této oblasti. Z dosavadních poznatků vyplývá, že památky Kutné Hory nejsou poddolováním bezprostředně ohroženy, nebezpečí občasného propadu starých šachet by se přesto nemělo podceňovat. Statiku budov v historickém centru však může ohrožovat například proudící podpovrchová voda nebo sesedající se základové půdy.

Přednáška přilákala na Hrádek 43 pozorných posluchačů, diskuse pak trvala ještě dvě hodiny. Pro zájemce, kteří se na akci nedostali, zvažujeme opakování během května nebo na začátku června. Termín bude upřesněn.