Sbírka Českého muzea stříbra

Sbírka Českého muzea stříbra je výsledkem práce několika generací kutnohorských muzejních pracovníků. Počátky jejího vzniku se kladou až do roku 1877, kdy vznikl jeden z nejstarších českých muzejních spolků, Archeologický sbor Vocel. Díky této soustavné sbírkotvorné činnosti sboru Vocel a jeho poválečných nástupců spravuje ČMS dnes jednu z nejbohatších muzejních sbírek v Čechách.

Do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR byla sbírka zapsána 7. června 2002.

Od 1. ledna 2003 je Sbírka ČMS majetkem Středočeského kraje.

V současné době obsahuje Sbírka ČMS tyto podsbírky:

Nově restaurované předměty ze sbírek Českého muzea stříbra si můžete prohlédnout zde