Stanislav Kostka

Podsbírka je zaměřena na osobnost a tvorbu kutnohorské rodáka sklářského výtvarníka akademického sochaře Stanislava Kostky. V roce 2020 muzeum zakoupilo do svých sbírek rozsáhlý soubor návrhů a kreseb Stanislava Kostky z let 1971 až 2006. Soubor prací na papíře obsahuje originální autorskou dokumentaci jeho realizací především pro architekturu v Kutné Hoře a blízkém okolí a také variace návrhů skleněné plastiky. Současně byly muzeu darovány některé osobní věci z pozůstalosti umělce. V roce 2021 získalo muzeum za podpory akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR soubor skleněných plastik Stanislava Kostky.

Ak. soch. Stanislav Kostka (*9.3.1939 Kutná Hora, † 9.4.2020 Kutná Hora) byl žákem sochaře Jana Černého na nově zřízeném oddělení pro tavenou skleněnou plastikou na sklářské škole v Železném Brodě v období, kdy se právě rozvíjela nová sklářská technika. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze studoval ve sklářském ateliéru docenta Václava Plátka a profesora Stanislava Libenského. Od 60. let Kostka pracoval na technice skleněné tavené plastiky a kombinoval ji s dalšími procesy jako je broušení, pískování a leptání. Umělec realizoval celou řadu projektů pro architekturu, celoživotně se věnoval také ateliérové autorské tvorbě. Jeho dílo je zastoupeno v prestižních sbírkách po celém světě.