Zahájení výstavy Kutná Hora četnická

České muzeum stříbra ve spolupráci s Muzeem Policie České republiky v Praze zahájilo dne 14. července v 18.00 hodin v Tylově domě výstavu s názvem Kutná Hora četnická, která připomíná návštěvníkům téměř stoleté působení četnictva v Kutné Hoře. Její první část je věnována obecné historii a vývoji organizace četnictva na našem území. Druhá část přibližuje působení četnictva v Kutné Hoře a jejím nejbližším okolí. V neposlední řadě je záměrem výstavy přiblížit činnost četnictva za okupace v souvislosti s aktuálním výročím 80. let od spáchání atentátu na Reinharda Heydricha.

Vernisáž zahájila ředitelka Českého muzea stříbra Mgr. Lenka Mazačová. Poté promluvil autor výstavy JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., který je kutnohorským rodákem a dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Na toto téma publikoval řadu odborných pojednání zejména v časopise Kriminalistický sborník. Čtenáři ho však mohou znát jako autora řady knih jako například - Století četnické kriminalistiky, Kutnohorská pátračka na stopě, Četnická abeceda a Četnická kuchařka. Michal Dlouhý řadu let spolupracoval jako odborný poradce s režiséry Dušanem Kleinem, Jiřím Svobodou, ale i s dalšími televizními režiséry při natáčení detektivních a kriminálních filmů jako například seriál Hříchy pro pátera Knoxe a kriminální film Domina natočený dle jeho námětu. Je duchovním otcem a autorem námětů úspěšných televizních seriálů Četnické humoresky a Zločiny Velké Prahy.

Na výstavě autor představil nejen samotnou historii četnictva na našem území, ale zejména činnost tehdejší četnické pátrací stanice v Kutné Hoře a četnické školy, která se nacházela na Hrádku, v dnešním sídle Českého muzea stříbra.

Na vernisáži dále promluvili zástupci Policie ČR – náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. PhDr. Jaromír Bischof a ředitel Muzea policie v Praze plk. v. v. Mgr. Radek Galaš.

Výstava se koná ve dnech středa – neděle, od 15. 7. do 30. 10. 2022 od 10 do 16 hodin v muzejní expozici Tylova domu v Kutné Hoře.

Doprovodné akce k výstavě:

8. září od 18.00 přednáška na Hrádku – Kutná Hora četnická, přednáší JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.

Komentované prohlídky výstavy na Den Středočeského kraje 28. října od 10 do 16 hodin.