Houslový koncert

V sobotu 17. února proběhl v Kamenném domě v mnoha směrech výjimečný houslový koncert. Středobodem koncertu byly totiž housle z roku 1847, které zhotovil kutnohorský mistr houslař Ferdinand Josef Homolka. České muzeum stříbra je pořídilo v roce 2022 díky dotaci Ministerstva kultury ČR a za finanční podpory Středočeského kraje.

Hudebního představení houslí se ujal pan Viktor Mazáček, člen České filharmonie, kterého na klavír doprovázela paní Yukie Ichimura. Pan Mazáček s sebou přivezl ještě další dvoje housle, jedny barokní a jedny soudobé od pražského houslařského mistra Jana B. Šidlena. Mezi jednotlivými skladbami obecenstvu pan houslař Pavel Hušek z královéhradeckého ateliéru Pilař představil nejen dějiny houslařského řemesla v českých zemích nebo stavbu nových houslí, ale i osudy rozvětveného houslařského rodu Homolků a především úskalí restaurování „muzejních“ houslí. Pozvání na koncert přijal i pan Tomáš Hostička, původní majitel Homolkových houslí z roku 1847.