Kalendář akcí 2020

Hrádek

26. května - 26. července Bible a mince – peníze v příbězích Písma svatého
Výstava (ve spolupráci s Českou numismatickou společností) seznamuje s nejstarší historií mincování v kontextu s Písmem svatým. Většina vystavených exponátů ze soukromých sbírek jsou stříbrné mince z doby Ježíše Krista.
Pod záštitou pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky
3. července - 12. září Jaroslav J. Alt – Obrazy a kresby
Výstava je připravena k významnému životnímu výročí významného kutnohorského rodáka, malíře, restaurátora a vysokoškolského pedagoga Jaroslava J. Alta.
Pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové
7. srpna - 13. prosince Stavitelé katedrál
Výstava přiblíží nejen vznik středověkých katedrál, ale i jejich funkce, symboliku a výzdobu. Seznámí také s fungováním stavební huti a představí vybrané sakrální stavby u nás i v zahraničí. Výstavní projekt je příspěvkem k 25. výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové
19. září - 29. listopadu Spolužáci z Hollarky
Společná výstava výtvarných děl několika autorů – absolventů Střední umělecké školy Václava Hollara v Praze.
zrušeno Zimní radovánky – vánoční výstava
Výstava se zimní a vánoční tematikou pohladí po duši děti i dospělé.

Kamenný dům

12. května - 31. října Černé řemeslo – Kováři a zámečníci na Kutnohorsku
Seznamte se prostřednictvím sezónní výstavy s řemeslem kovářů, podkovářů a zámečníků, s jejich nástroji, pracovními postupy, tradicemi a působením v kutnohorském regionu.

Tylův dům

12. května - 29. srpna Müllerova mapa Čech
Výstava představí originální tisky největšího starého mapového díla Čech kartografa Jana Kryštova Mullera z roku 1720. 25 listů tvoří mapu o rozměrech 2,8 x 2,4 m.
1. září - 31. října Proměny Kutné Hory ve fotografiích II.
Výstava navazuje na svou první část, která proběhla v roce 2015 a nabízí porovnání míst v Kutné Hoře a okolí prostřednictvím historických a současných fotografií.

Akce

12. - 13. září Dny evropského dědictví
Dveře našich objektů – Hrádek, Kamenný dům a Tylův dům – se tradičně otevírají návštěvníkům za symbolické vstupné 1,- Kč.
16. září, od 17 hod. Ze Sedlce do Hory a zpět
Odborná přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. (doprovodný program k výstavě Stavitelé katedrál)
2. října Noc literatury
Čtení současné světové literatury v podání předních českých umělců. Vstup zdarma.
zrušeno Den Středočeského kraje
zrušeno 16. Muzejní noc
Hrádek zve k návštěvě expozic ve večerních hodinách za symbolické vstupné 1 Kč.
zrušeno Možnost navšívit expozice Kamenného domu a Hrádku zdarma v rámci oslav 25. výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO

Plán akcí bude upřesňován v průběhu roku.