Kalendář akcí 2023

Hrádek

1. dubna - 22. října Kutná Hora v kovu ražená
5. dubna - 29. října Bylany. Život prvních zemědělců
6.-10. dubna Velikonoční výstava
(v rámci 1. expozičního okruhu)
28. října - 10. prosince Co nového v muzeu
3. - 30. listopadu Bezčasí našich krajin
Výstava fotografií a obrazů - Jana Vyčítalová, Nino Sable a Annika Clarissa Marnitz
6. prosince - 7. ledna Betlémy na Hrádku

Kamenný dům

1. dubna - 30. listopadu Kutnohorský Jandův odborný závod, plynmistr a motocykly
1. dubna - 30. listopadu Ozvěny sedleckého kláštera

Akce

18. dubna Mezinárodní den památek a sídel
komentovaná prohlídka výstavy Bylany. Život prvních zemědělců
Hrádek od 17.00
19. května Muzejní noc
Od 19 hod. - interaktivní program k výstavě Bylany. Život prvních zemědělců
Od 19 hod. - komentované prohlídky výstav a expozic na Hrádku a v Kamenném domě
Od 20 hod. - komentovaná prohlídka výstavy Kutnohorský Jandův odborný závod, plynmistr a motocykly s autorem výstavy
Od 21 hod. - letní kino na Hrádku, promítání filmu Až zařve lev
21. června od 18.00 Přednáška Bylany – historie a současnost archeologického výzkumu
přednáší PhDr. Radka Šumberová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
červenec, srpen Kutnohorské léto
Hrádek - každou středu v červenci a srpnu od 21:30
Noční středověký důl
Muzejní čtvrtky
Hrádek
6.7. od 18 hod. - komentovaná prohlídka výstavy „Kutná Hora v kovu ražená“ s autorem výstavy
27.7. od 16 hod. - interaktivní program k výstavě „Bylany. Život prvních zemědělců“
17.8. od 18 hod. - koncert středověké a renesanční hudby v podání skupiny Tre Donne
24.8. od 16 hod. - medailérský workshop pro rodiny s dětmi
31.8. od 16 hod. - rozloučení s prázdninami v muzeu
Kamenný dům
13.7. od 18 hod. - komentovaná prohlídka výstavy „Kutnohorský Jandův odborný závod, plynmistr a motocykly“ s autorem výstavy
20.7. od 16 hod. - populárně naučný interaktivní program Baroko na oko, aneb Sedlec barokní
3.8. od 18 hod. - komentovaná prohlídka výstavy „Kutnohorský Jandův odborný závod, plynmistr a motocykly“ s autorem výstavy
10.8. od 18 hod. - komentovaná prohlídka obnovené expozice Cechy
12. - 17. září Dny evropského dědictví
12. 9. Hrádek 10.00 - 16.00 - Ukázka uměleckých řemesel SUPŠ a VOŠ Turnov
12. 9. Hrádek 17.00 - Architektonická prohlídka s K. Svobodovou
13. 9. Kamenný dům 17.00 - Ozvěny sedleckého kláštera - prohlídka výstavy s autorkou
14. 9. Hrádek 9.30 - 13.30 - 4. kutnohorský kulatý stůl - sedlecký klášter ve středověku
14. 9. Sedlec 15.00 - Komentovaná prohlídka katedrály s K. Vopařilem
15. 9. Kamenný dům 17.00 - Architektonická prohlídka s J. Kremlou
16. 9. VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora 16:00 - Promítání filmu Až zařve lev a diskuse s režisérem J. E. Svatošem
16. - 17. 9. Hrádek a Kamenný dům 9.00 - 17.00 - Vstupné za 1 Kč do všech expozic a výstav kromě dolu
11. října od 18.00 Nic není jako dřív. Neolit Evropy a revoluční posuny v poznání
přednáší doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
15. října od 15.00 80 let od úmrtí Josefa Tomáška
Pietní akce k 80. výročí úmrtí Josefa Tomáška, vedoucího pracovníka Archeologického sboru Vocel, popraveného nacisty za odbojovou činnost
28. října Den Středočeského kraje
9 – 17 hod. - burza knih
11 a 13 hod. - komentovaná prohlídka výstavy Co nového v muzeu s Bc. Josefem Kremlou
15 hod. - přednáška Odbojová skupina NOS na Kutnohorsku a Josef Strnad (Mgr. Lenka Mazačová)
Vstupné za 1 Kč do všech expozic a výstav kromě dolu
9. prosince Advent na Hrádku
adventní dílny, trh před Hrádkem
adventní historická hudba v podání souboru Paduana Hispanica
Vstupné 30 Kč
10. prosince od 17.00 Adventní koncert na Hrádku
koncert historické vánoční hudby v podání souboru La Sphera

Plán akcí bude upřesňován v průběhu roku.