Ve stínu pyramidy (27.3. – 31.12. 2024)

Dne 26.3. 2024 byla v Českém muzeu stříbra otevřena výstava Ve stínu pyramidy, připravená ve spolupráci s Muzeem v Moravské Třebová a Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. Prezentuje egyptologickou sbírku moravskotřebovského muzea, kterou na počátku 20. století do Čech přivezl mecenáš a sběratel Ludwig V. Holzmeister. Ústředním exponátem je mumie mladé ženy zv. Hereret. Na výstavě dále uvidíte více něž 130 exponátů, např. skaraby, vešebty, kamenné nádoby, šperky, zvířecí mumie a řadu dalších unikátů. Autorem výstavy je významný český afrikanista a egyptolog PhDr. Pavel Onderka z Náprstkova muzea.