ZŠ Nové Dvory a ZŠ Čáslav Sadová na edukačních programech v ČMS

Poslední dny před podzimními prázdninami využily obě 7. třídy ze ZŠ Nové Dvory a 7. C z čáslavské ZŠ Sadová k absolvování našich edukačních programů. Všechny třídy prošly havířským testem, ve kterém žáci nahlédli do povrchové části expozice vztahující se ke kutnohorské těžbě stříbra a následně si na vlastní kůži vyzkoušeli práci havířů – průlez úzkým tunelem, sběr stříbra a jeho vytažení na povrch pomocí hašplu. Dozvěděli se o důležitých rudách a minerálech a na závěr si každý vyrazil svůj vlastní pražský groš. Protože testem všichni prošli, odnesli si havířské glejty jakožto oprávnění dobývat rudu na Horách Kutných.

Čáslavští žáci si k testu přidali ještě program Středověká řemesla v Kutné Hoře, který probíhá v Kamenném domě. Dozvěděli se o řemeslech, která ve městě fungovala a sami se řemeslníky pokusili rozpoznat na obrázcích. Mohli také vzít do rukou některé z cechovních předmětů, které se dochovaly ve sbírkách ČMS, potěžkali si tak třeba obřadní konvici, ve které se roznášelo pivo, které platil nový mistr přijatý do cechu. Na závěr byli odměněni výučním listem.