Hudebniny

Současná podsbírka hudebnin je rozdělena do dvou skupin – rukopisy a tisky. Rukopisná část hudebnin obsahuje opisy (a možná i autografy) drobnějších skladeb regionálních skladatelů, především Aloise Strébla a Antonína Ptáčka. Mezi tisky naopak převažují vydání děl významných světových skladatelů – Bach, Chopin, Mozart, Verdi, Beethoven a další. Nacházejí se zde však i drobné kutnohorské tisky, které patrně využívaly kapely místních spolků a pod. Všechny evidované hudebniny pochází z 19. a počátku 20. století.

Původní podsbírka, jejíž základ položil Archeologický sbor Vocel na sklonku 19. století, prošla zásadní změnou v roce 1980, kdy odborné pracovnice Muzea české hudby (dnes České muzeum hudby v Praze) provedly revizi fondu. Cenné hudebniny (především rukopisy, včetně renesančních) byly vybrány a následně převedeny do správy jejich muzea a zbývající část fondu měla být vyřazena jako bezcenná. Není tak zcela zřejmé, jestli současné hudebniny, zaevidované v roce 1998, pochází z této „bezcenné“ části nebo jestli se jedná o hudebniny nově získané nebo v muzeu nově objevené.

Podsbírka v současné době obsahuje přes 500 kusů sbírkových předmětů.

Správce: Bc. Josef Kremla